خط مشی دسترسی - کتابخانه تحقیقاتی شورای كتاب كودک
صفحه آماده است.
کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک آیین نامه امانت بخش اول: اعضای شورای کتاب کودک (عضویت سال جاری پرداخته شده باشد) o کتاب 1-کتابهای کودک و نوجوان و مرجع الف – کتابهایی که قبل از سال 1357 منتشر شده است، در صورت دارا بودن نسخه دیجیتال با توجه به قوانین کتابخانه در دسترس قرار خواهد گرفت. ب- کتابهای تک نسخه بعد از 1357 به مدت سه روز (چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه) هر بار یک کتاب امانت داده می شود. تبصره – در صورت نیاز، امانت گیرنده باید کتاب را در اسرع وقت به کتابخانه تحویل دهد. ج- کتابهای بیش از یک نسخه به مدت یک هفته (دو کتاب) امانت داده می شود. در صورت نیاز می توانید این مدت را تمدید کنید. * تعداد کتابهای در دست مطالعه در کتابخانه در یک نوبت، حداکثر 6 جلد می باشد. 2- پایان نامه الف – پایان نامه ها امانت داده نمی شود و کپی و گرفتن عكس از صفحات آن امکان پذیر نیست. استفاده از پایان نامه در محل کتابخانه تحقیقاتی در صورت ذکر موضوع و نام استاد راهنما در معرفی نامه دانشجو بلامانع است. ضمناً هر پایان نامه جهت استفاده کلی و منابع آن یک بار در اختیار مراجعه کننده قرار می گیرد. * – کلیه پژوهشگران باید مشخصات کامل پایان نامه را در فهرست منابع خود ذکر نمایند. 3- دیرکرد الف- در صورت تأخیر در برگردان آثار، امانت گیرنده باید مبلغ 5000 ریال برای هر روز دیرکرد به شورا بپردازد. در صورت رعایت نکردن ضوابط، کتابخانه می تواند نسبت به قطع امانت تصمیم بگیرد. ب – در صورت گم شدن کتاب، امانت گیرنده باید کتاب را خریداری و یا برابر قیمت آن را به کتابخانه تحویل دهد. تبصره – در صورت موجود نبودن کتاب در بازار، کپی کتاب باید از سوی امانت گیرنده تهیه و صحافی شده تحویل داده شود. 4- ساعات کار کتابخانه تحقیقاتی صبح ها: شنبه الی چهارشنبه 9- 15 بخش دوم: پژوهشگران ادبیات کودک و نوجوان (غیرعضو) این مراجعان، با داشتن معرفی نامه از دانشگاه یا سازمان مربوط و پرداخت حق عضوبت كتابخانه (ده روزه 10000 تومان/ يك ماهه 25000 تومان/ سه ماه 45000 تومان و شش ماهه 60000 تومان) می توانند از مجموعه کتابخانه تحقیقاتی در محل کتابخانه استفاده نمایند. تبصره- در صورت نیاز با ارائه كارت شناسايي معتبر(شناسنامه يا كارت ملي) می توانند منابع را (هربار حداکثر 2 کتاب) جهت تهیه کپی تا 2 ساعت از کتابخانه خارج نمایند و يا به مدت محدود به امانت ببرند. بخش سوم: سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی این مراجعان با داشتن معرفی نامه از دانشگاه یا سازمان مربوط، می توانند از مجموعه کتابخانه تحقیقاتی در محل کتابخانه استفاده نمایند. تبصره – در صورت نیاز با ارائه شناسنامه یا کارت ملی می توانند منابع را (هر بار حداکثر 2 کتاب) جهت تهیه کپی تا 2 ساعت از کتابخانه خارج نمایند. o نشریات و اسناد (فارسی – لاتین) نشریات و اسناد امانت داده نمی شود. استفاده از آنها در کتابخانه بلامانع است و جهت کپی حداکثر به مدت 2 ساعت می تواند در اختیار اعضا قرار گیرد. متقاضیان غیرعضو نیز با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر می توانند حداکثر به مدت 2 ساعت جهت کپی آنها را در اختیار داشته باشند.